Heaven Holds a Sense of Wonder

Heaven Holds a Sense of Wonder

Heaven Holds a Sense of Wonder (2011)

Opdracht in Openbare Ruimte –  STROOM Den Haag

Brons en ets

Dit beeld maakt deel uit van de 40 sokkelbeelden van de  Beeldengalerij in het centrum te Den Haag / Grote Marktstraat en het Spui. Het concept voor deze beeldenroute is bedacht en ontworpen door P. Struycken. Een project van STROOM Den Haag, Centrum voor beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving in de openbare ruimte.

Geen van de andere sokkelbeelden is zo spiritueel van aard én figuratief als dit beeld van Famke van Wijk (1969). Toch is er geen oud religieus beeld in de beeldengalerij terecht gekomen. Deze beeldhouwster schuwt religie echter niet. En figuratie al evenmin. Van Wijk heeft een bundel   lichtstralen als basis genomen voor haar sculptuur. Boven het midden van die stralen, die het licht van Christus symboliseren, plaatste zij een kroon. Een kroon van mensen die vol eer en aanbidding wachten op de terugkomst van Christus op aarde. Deze liefdevolle, driedimensionale kroon staat in schril contrast met de tweedimensionale doornenkroon die Van Wijk als een fijne lijngravure op de bovenkant van de sokkel heeft aangebracht. Zo laat de beeldhouwer tussen de stralen door zien welk antwoord Christus kreeg op zijn daad van liefde.

Tegenstellingen in materiaal, zoals de ruwe stralen en de gedetailleerde engelen, zijn karakteristiek voor Van Wijk’s werkwijze. Dat haar thematiek meestal religieus is, heeft te maken met haar geloof. Van Wijk is lid van de Heiligen der Laatste Dagen , beter bekend als mormonen. ‘Ik werk vooral vanuit dromen, maar het geloof is mijn echte inspiratiebron’, vertelde zij in een interview in de Stentor(30-3-2006). Dat Van Wijk een bijzondere positie inneemt binnen de eigentijdse Nederlandse beeldhouwkunst blijkt ook uit het juryrapport bij de Charlotte van Pallandtprijs, vernoemd naar de Nederlands beroemdste beeldhouwster ( 1898-1997). In 2004 ontving Van Wijk deze tweejaarlijkse prijs ter stimulering van jong beeldhouwerstalent. De jury oordeelde dat ‘haar werk zich onttrekt aan stilistische, expressieve en esthetische categorieën waarmee men in deze tijd bekend en vertrouwd is. Het maakt nieuwsgierig. Toen het sokkelbeeld in januari 2011 deel uit ging maken van de Beeldengalerij, kreeg het een plaats tegenover de Nieuwe Kerk aan het Spui. Een toepasselijker plek is niet denkbaar.

Courtesy STROOM DenHaag.

Sandra Spijkerman.