De kunstenaar

Met mijn beelden en installaties probeer ik te appelleren aan universele voor iedereen geldende waarden. Daarbij fungeren vragen als ‘Wat is het leven’, ‘Wat is de aard van God’, en ‘Wat is rechtvaardigheid’ als katalysator.