The Undertone

The Undertone (1998)

Kunst Collectie K.N.A.W Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

 Kunst Collectie De Nederlandse Bank.

Installatie bestaande uit 6 armen en 6 bazuinen, ware grootte.
Materiaal: Poly-urethaan rubber, magneten.

Haar boeit het spanningsveld tussen de onzichtbare krachten enorm, zij maakte plexiglas panelen waaraan uitgestrekte armen en bazuinen kleven. Dwars door de vensters reiken engelen ons de hand. De Hemel doet van zich spreken. Wim Beeren.

Just as the invisible infra-red
becomes between and one with matter,
So is comprehension the bond
between mind and sense
Exploring the void between the lines;
the silence between words
Soul wandering through the ‘undertone’.