Prayer’s Alchemy

Prayer’s alchemy (1998)

Privè collectie Hans Jansen

Materiaal: Aluminium, glas, foto’s op transparant sheet, computertekening op transparant sheet.
Afmeting: Kleine: (afzonderlijk van elkaar) 40 bij 40 cm, 30 cm van de muur af. Grote: 80 bij 35 cm, komt 25 cm van de muur af.

In dit beeld heb ik de verwondering voor de woorden van St.Bonaventura (1221-1274) willen vastleggen, die onderwijst over de louterende weg, de verlichtende weg en de voltooiende weg in zijn Triplica Via, de Drievoudige weg. De drie verschillende gradaties die men kan bewandelen, onder de voltooiende weg beschrijft hij overwegingen, gebeden en bespiegelingen die ons door de ‘schittering der wijsheid voor lichten naar ons einddoel.

Al deze handelingen ontvouwen een bepaalde geestelijke weerbaarheid, moed, werkkracht of strijdlust die iemand moreel kan bezielen. Ook het verrichten van een oprechte, devote handeling, zoals b.v een gebed, en het vouwen van de handen ( zijn deels een geestelijke handeling d.w.z. in en vanuit geestelijke wilskracht, verlangen en vertrouwen ontstaan ) en daar zijn deze voorwerpen een afschaduwing van. Ze kunnen volgens Bonaventura ons verheffen boven het verstandelijke, het zintuigelijke en het voorstelbare.

De schrille tegenstelling tussen de erbarmelijke omstandigheden waarin mensen moesten leven in de Middeleeuwen met zijn kille praktijken zoals b.v het veelvuldig gebruik van het schandblok ( 900 jaar bestuur ) en de schoonheid en de mystiek uit die tijd waarin Bonaventura inspireert over transformatie en transcendentie is erg groot.

In dit beeld heb ik deze tegenstelling willen benadrukken dat door ‘de lichtstraal van het inzicht’ en ‘de schittering van de wijsheid’, uit de Triplica Via (zie bijlage), de kille tijden, de kille materie, door èèn devote handeling, in losse elementen uiteenvalt en worden getransformeerd in deze tijdscapsule naar een nieuw, verheven, begin, met een hernieuwde structuur, een hernieuwde energie en chemie, en een hernieuwde inspiratie voor de toekomst.

Famke van Wijk

Uit de Tentoonstelling ‘In de wijde val van zomeravond….’ Galerie Fons Welters.