Menu

Prayer’s Alchemy

Prayer’s alchemy (1998)

Materiaal: Aluminium, glas, foto’s op transparant sheet, computertekening op transparant sheet.
Afmeting: Kleine: (afzonderlijk van elkaar) 40 bij 40 cm, 30 cm van de muur af. Grote: 80 bij 35 cm, komt 25 cm van de muur af.

In dit beeld ligt in het verrichten van een simpele handeling zoals het vouwen van de handen bij het bidden ( zie brede capsule) ,.. al een wonder ingesloten, n.l. …dat de handeling kan uitstijgen boven het verstandelijke, het zintuigelijke en het voorstelbare. St. Bonaventura (1221-1274).

Nare kille praktijken uit de middeleeuwen (met name de schandpaal) staan in schril contrast met de schoonheid en de mystiek uit die tijd waarin Bonaventura mij inspireert en leert over transformatie en transcendentie in zijn Triplica Via, de Drievoudige Weg. Ik heb deze tegenstelling tussen de kille hardvochtigheid en de warme mystiek uit die tijd willen benadrukken. ‘Door de’ lichtstraal van het inzicht’ en ‘de schittering van de wijsheid’, ( zie Triplica Via ) kan de harde kille materie in een energie uiteen gezet worden, die de elementen omvormt tot een andere chemie en structuur , en zich kunnen transformeren in een tijdcapsule voor de toekomst.

Famke van Wijk

Uit de Tentoonstelling ‘In de wijde val van zomeravond….’ Galerie Fons Welters.
Collectie Hans Jansen.